Vi har skiftet adresse og utvidet kompetansen

Vi har skiftet adresse og utvidet kompetansen

Vi etablerte Bennett Marketing i 2011 for å jobbe med en annerledes og nettverksbasert byråmodell som ga minimale faste kostnader og maksimal tilgang på spisskompetanse. Det har vært en suksess og vi går nå et skritt videre og inn i et fellesskap med tung kompetanse på analyse og strategi. Fra 1. mai ble vi en del av Posisjon AS. 

Posisjon har lenge vært kjent som et kompetent og faglig godt fundert marketingmiljø. Vi har en felles ambisjon om å bygge en effektiv kobling fra strategi til markedstiltak, uavhengig av teknologi og kanaler. Vi er nå en del av Posisjon og er sikre på at også du vil glede deg over dette miljøet når du blir bedre kjent med det.
Se gjerne www.posisjon.no