Vi er mindre, men gjør like mye

Vi er mindre, men gjør like mye

Bennett Marketing er et lite reklamebyrå med bred erfaring.
Og mange muligheter.

Det er ikke nødvendig med mange ansatte for å tilby bred kompetanse.
Vi har lang erfaring med store og små prosjekter fra flere reklame- og kommunikasjonsbyråer. Vi vet hva som trengs av kompetanse i de ulike fasene av et prosjekt. Derfor kan vi hente kompetanse når vi trenger den i stedet for å ha den fast ansatt. Med et bredt kontaktnett, gir det fordeler som i et stort reklamebyrå og kostnadene som i et lite.